PDA

Xem bản đầy đủ : Sát nhập Server  1. [Phục Hưng] Quy Trình sát nhập vào máy chủ Phục Hưng
  2. [Phục Hưng] Báo Lỗi sát nhập MU ở đây
  3. [Phục Hưng] Báo lỗi mất V.I.P khi sát nhập ở đây !
  4. [Phục Hưng] Link sát nhập dành cho Anh Em máy chủ: Địa Long