PDA

Xem bản đầy đủ : Sát nhập Server  1. [Phục Sinh] Quy Trình sát nhập vào máy chủ Phục Sinh
  2. [Phục Sinh] Báo Lỗi sát nhập MU ở đây
  3. [Phục Sinh] Báo lỗi mất V.I.P khi sát nhập ở đây !
  4. [Phục Sinh] Về việc sát nhập thêm anh em MU khác vào MU chúng ta
  5. [Phục Sinh] 1 vài điều lưu ý trước khi sát nhập game
  6. [Phục Sinh] Link đăng ký sát nhập dành cho anh em: Quận 5
  7. [Phục Sinh] Link đăng ký sát nhập dành cho máu chủ: Noria