PDA

Xem bản đầy đủ : Sát nhập Server  1. [Phục Sinh] Quy Trình sát nhập vào máy chủ Phục Sinh
  2. [Phục Sinh] Báo Lỗi sát nhập MU ở đây
  3. [Phục Sinh] Báo lỗi mất V.I.P khi sát nhập ở đây !
  4. [Phục Sinh] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ: Bạch Hổ
  5. [Phục Sinh] Link đăng ký sát nhập dành cho anh em: Quận 4
  6. [Phục Sinh] Link đăng ký sát nhập dành cho anh em: Anh Hùng