function thread(threadid, title, poster, threaddate, threadtime) { this.threadid = threadid; this.title = title; this.poster = poster; this.threaddate = threaddate; this.threadtime = threadtime; } var threads = new Array(9); threads[0] = new thread(1025, '[Thông Báo] Chính thức cập nhật bản MG combo - Post items ngày 1/5', 'admin', '01-05', '10:09 PM'); threads[1] = new thread(471, '[Thông Báo] Đọc 5 phút - An toàn cả đời', 'admin', '26-07', '01:06 PM'); threads[2] = new thread(330, '[Thông Báo] Nghiêm cấm giao bán account trong game', 'admin', '14-11', '08:23 PM'); threads[3] = new thread(54, '[Thông Báo] Lừa đảo : Không bao giờ nạp thẻ ở diễn đàn.', 'admin', '01-01', '02:31 AM'); threads[4] = new thread(53, '[Thông Báo] Đề phòng : Lừa đảo Giả mạo BQT để bán đồ', 'admin', '01-01', '02:30 AM'); threads[5] = new thread(44, '[Thông Báo] SẼ block các tên vi phạm - giả mạo BQT : Admin, GM', 'admin', '01-01', '02:14 AM'); threads[6] = new thread(39, '[Thông Báo] Không giao dịch bằng thẻ cào trong game', 'GameMaster', '01-01', '02:10 AM'); threads[7] = new thread(38, '[Thông Báo] Đường dây nóng hỗ trợ khi ko vào được server', 'GameMaster', '01-01', '02:09 AM'); threads[8] = new thread(36, '[Thông Báo] Giới Thiệu sơ qua các chức năng của mod - admin', 'GameMaster', '01-01', '02:07 AM');