ADM cho hoi sao toi ko sat nhap dc sv moi.toi tạo tk ben kia roi mà khi sát nhập đến bước 5 thjf lại báo tk sv mới ko t ồn tại