TOP 50 lúc 0h00 12/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Bebim 0 60 291 Soul Master Phục Sinh
2 QuynhNhi 0 54 400 Muse Elf Phục Sinh
3 KuDen 0 51 1 Rage Fighter Phục Sinh

View more latest threads same category: