TOP 50 lúc 0h00 15/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 GaKoi 0 134 400 Lord Emperor Phục Sinh

Dưới 130 lần rs loại nhé

View more latest threads same category: