TOP 50 lúc 0h00 07/08/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 kakakute 0 63 400 Grand Master Phục Hưng
2 TD1990 0 60 361 Bloody Summoner Phục Hưng
3 TieuTu 0 60 272 Blade Knight Phục Hưng

View more latest threads same category: