TOP 50 lúc 0h00 10/08/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Helios 0 150 400 Dimension Master Phục Hưng
2 TD1990 0 144 400 Dimension Master Phục Hưng
3 Rayz 0 142 400 Blade Master Phục Hưng
4 VietDung2 0 142 400 First Master Phục Hưng
5 EddyGa 0 142 400 Blade Master Phục Hưng

View more latest threads same category: