TOP 50 lúc 0h00 11/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SuperDK 0 60 400 Blade Master Phục Hưng
2 Mickyblack 0 60 400 Grand Master Phục Hưng
3 VuLinh 0 60 400 Duel Master Phục Hưn

View more latest threads same category: